Експертизи: види експертиз, посилання на номативні документи

PDF Друк e-mail
Судова практика - Експертиза: види експертиз, питання ...


Можливі питання, що передаються на вирішення експерту:Додатково див:


1. Примерный перечень вопросов, которые решаются бухгалтерской экспертизойДоговірні відносини:
Кредитно-банківські відносини:

Спори з податковою:


-  чи підтверджуються документально зазначені в акті перевірки №26551279*7 від 02.10.2007р. висновки Державної податкової інспекції у *** районі м. Києва?


-  Чи своєчасно позивач сплачував ПДВ на підставі поданих ним декларацій?


-  Чи правильно нараховані відповідачем штрафні санкції ?


-  Чи були підстави у відповідача для нарахування штрафних санкцій?


-  Чи були підстави для зарахування відповідачем сплачених сум в зарахування сплати зобов’язань з ПДВ минулих періодів?


Щодо сплати страхових внесків:


-          визначення розміру заборгованості зі сплати страхових внесків АТЗТ  до УПФУ станом на 28.02.2007 року;


-          відповідність нарахувань зі сплати страхових внесків до ПФУ безпосередній сплаті їх товариством за період з 20.07.2006 року по 28.02.2007 року;


-          правильність зарахувань внесків УПФУ за період з 20.07.2006 року по 28.02.2007 року відповідно до їх призначення;


-          у випадках розбіжностей між призначенням платежу зі сплати внесків та фактичним зарахуванням внесків у погашення зобов’язань за інший звітний період визначити правомірність такого обліку та наявність заборгованості за цей період.


Банкрутство:


- які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, призвели до банкрутства ТОВ «****»?

При перетинанні державного кордону:

Експертні дослідження паспортних документів здійснюються відповідно до Інструкції про порядок призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів експертною службою Державної прикордонної служби України (затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07 серпня 2009 року № 594, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2009 року за № 824/16840)
Роз'яснення:


Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності"


  Питання, що можуть бути поставлені на вирішення експертизи:


- чи є тотожними (цілковито схожими) комерційні найменування ТОВ-1 та ТОВ-2 ?


- чи може використання комерційного (фірмового) найменування ТОВ-1 та ТОВ-2 ввести в оману споживачів щодо товарів (послуг), що виробляються (реалізовуються, надаються) позивачем та відповідачем у справі?


(див. Рішення Господарського суду м.Києва від 20.11.2012р. у справі №54/97)